Gedragsregels

Gedragsregels

GEDRAGSREGELS

Betaling, aanmelding en toegang

1. Alvorens men het terrein betreedt heeft men het staangeld voldaan. De recreant is verplicht op de gestelde data beide termijnen betaald te hebben. Bij het niet tijdig nakomen van de betaling zullen er bij een aanmaning administratiekosten en wettelijke rente worden berekend.

2. Iedere recreant is verplicht zich bij aankomst te melden bij de receptie.

3. Na aanmelding wordt het kenteken van de auto geregistreerd om de slagboom te kunnen passeren. Er kunnen maximaal 2 eigen kentekens per plaats worden opgegeven. Toegang is echter maar met 1 auto tegelijk. Het doorgeven van kentekens van auto's die niet van jezelf zijn is niet toegestaan (ook niet van bijvoorbeeld je kinderen die niet op jouw reservering aangemeld zijn). De slagboom werkt 1 x per 30 minuten.

4. Tijdens het verblijf dienen alle mutaties, zoals plaatsing van extra tenten, verblijf van bezoekers, logees en/of honden, plaatsveranderingen e.d. direct te worden gemeld.

5. Het kampeermiddel en eventuele schuurtent dient met de rug naar de heg en met het gezicht naar het veld of het pad geplaatst te worden maximaal 1 meter van de heg af.

6. Het is niet toegestaan je kampeermiddel elektrisch te verwarmen. Bij afwezigheid mag je geen elektriciteit gebruiken en dien je de stekker uit de contactdoos te halen.

7. Houd rekening met je medekampeerders, laat anderen niet meegenieten van je radio, tv, boxjes, muziekinstrumenten of andere geluidsmakers.

8. Onder je luifel zijn tijdens je verblijf géén worteldoeken, zeilen of plastic toegestaan. Uitsluitend doorlatende tenttegels of groeidoeken. Dit om de grasmat voor de volgende kampeerder zo veel mogelijk intact te laten.

9. Het is niet toegestaan de plaats aan te kleden met vlaggen, spandoeken, posters, e.d.

10. I.v.m. condens is het niet toegestaan om het elektrazuiltje af te dekken met plastic o.i.d.

11. We houden zoveel mogelijk rekening met je wensen, maar wij behouden ons het recht voor gereserveerde plaatsnummers te wijzigen mochten wij dat nodig achten.

Verkeer

1. Automobilisten, wielrijders en voetgangers zijn verplicht zich te houden aan de bepalingen van het Wegenverkeersreglement. Uitzondering hierop is dat voetgangers te allen tijde voorrang hebben.

2. Gebruik de auto zo min mogelijk. De maximumsnelheid op het park is 5 km per uur, bij overtreding kan voor een bepaalde tijd de toegang met de auto geweigerd worden.

3. Het gebruik van brommers, scooters, snorfietsen, quads, trikes met draaiende motor is op ons park niet toegestaan. Ook elektrische steps, oxboards en hoverboards met hulpmiddelen zoals zitjes zijn niet toegestaan. Dit vanwege het feit dat ze erg hard gaan en laag aan de grond zijn en dan niet genoeg zichtbaar zijn voor auto’s. Deze regels gelden ook voor eventuele nieuwe uitvoeringen van bovenstaande vervoersmiddelen. Ook is het niet toegestaan met op afstand bestuurbare auto’s e.d. op de kampeervelden en weggetjes te crossen. De enige plaats waar dit is toegestaan is in het speelbos. Uiteraard dient men hier ook altijd rekening te houden met anderen. De directie kan in voorkomende situaties ontheffing verlenen aan ouderen en mindervaliden.

Hygiëne en milieu

1. Iedere recreant is verplicht mee te werken aan een zo hygiënisch mogelijk gebruik van het recreatiepark, de toiletgebouwen e.d.

2. Huisvuil kun je met een muntstuk van € 0,50 in gesloten plastic zakken bij de milieustraat in de daarvoor bestemde container deponeren. Hiervoor kun je ook een afvalkaart gebruiken welke tegen € 4,00 (voor 10 x deponeren) verkrijgbaar is bij de receptie.

3. In de milieustraat bevinden zich ook containers voor oud ijzer, groenafval, glas en papier. Deze zijn gratis te gebruiken.

4. De milieustraat is uitgerust met videobewaking. Dus onrechtmatig storten van afval wordt geregistreerd.

5. Chemisch afval, koelkasten, bankstellen, vlonders, metalen, etc. dien je naar de milieustraat op het industrieterrein in Bladel te brengen.

6. Denk om het milieu en wees zuinig met water. Laat kranen niet onnodig openstaan en laat kinderen er niet mee spelen. Het is niet toegestaan het gazon te sproeien.

Rust

1. Voor niet specifiek genoemde tijden telt dat je geen hinder voor derden mag veroorzaken. De geluidssterkte van radio en tv mag nooit hinderlijk zijn voor de mederecreant. Na 20:00 is het gebruik van draagbare radio’s of andere mechanische muziek buiten de caravan niet toegestaan.

2. Tussen 22:00 en 8:00 is autoverkeer verboden en is de slagboom gesloten. Bij terugkomst buiten de openingstijden van de slagboom kun je op het parkeerterrein parkeren.

3. Tussen 23:00 en 8:00 dient de grootst mogelijke stilte in acht genomen te worden.

4. Tevens dient voor en door iedereen de zondagrust (incl. feestdagen) te worden gerespecteerd en mag er tijdens deze dagen niet worden geklust.

Huisdieren

1. Honden (maximaal 2 per plaats) worden alleen aangelijnd toegelaten op het terrein. De enige plek waar honden los mogen lopen is in de hondenlosloopplaats (dus ook niet bij je plaats).

2. Honden moeten worden uitgelaten buiten het terrein of in de hondenuitlaatplaats. Mocht je hond toch onverhoopt zijn behoefte doen op het terrein, ruim dit dan op met een zakje/schepje en deponeer het in de vuilnisbak. Ook in de honden uitlaat-/losloopplaats en buiten ons terrein geldt te allen tijde een opruimplicht.

3. Het is verboden voor honden in de verhuuraccommodaties, de toiletgebouwen en in- en rond de recreatievijver.

Toiletgebouwen

1. Uit respect voor de medekampeerders laat iedereen de toiletgebouwen schoon achter.

2. Laat kinderen er niet in spelen. Kinderen onder de 6 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene gebruik maken van de toiletgebouwen.

3. Meld storingen en gebreken zo snel mogelijk via De Achterste Hoef App of bij de receptie.

Veiligheid

1. Iedere recreant wordt geacht mee te werken aan de brandveiligheid op het recreatiepark. Open (kamp)vuren, vuurkorven en tuinhaarden zijn absoluut verboden. Barbecueën is toegestaan; zorg wel dat er altijd een emmer water in de buurt staat.

2. In de zwembaden, bij de recreatieplas en bij de binnenspeeltuin is geen permanent toezicht aanwezig. Houd zelf zoveel mogelijk toezicht op kleine kinderen.

3. Het plaatsen van een kinderzwembadje op de plaats die door de recreant is gehuurd, is toegestaan, mits de rand van het zwembadje maximaal 30 cm hoog is, deze enkel op de eigen plaats staat, daarbij te allen tijde een volwassene aanwezig is die toezicht houdt op een ieder die zich in of rondom het kinderzwembadje begeeft. De recreant is in dat geval te allen tijde verantwoordelijk voor iedereen die zich in of rondom het kinderzwembadje bevindt en voor al datgene dat er in het zwembad in het bijzijn dan wel afwezigheid van de recreant gebeurt. ’s Avonds, ’s nachts en bij het verlaten van de plaats dient het water uit het kinderzwembadje verwijderd te worden.

4. Trampolines en andere speeltoestellen zijn niet toegestaan op de plaats. Ze vallen dan namelijk onder het speeltoestellenbesluit omdat ze op een openbare ruimte staan.

Overig terreingebruik

1. Het te koop aanbieden van handelswaar in algemene zin is verboden.

2. Het gebruik van drugs (in welke vorm dan ook) is ten strengste verboden op het terrein. Bezit en gebruik van drugs, ook van onder jouw verantwoording verblijvende gasten, is op ons terrein niet toegestaan en kan verwijdering van het terrein tot gevolg hebben.

3. Het nuttigen van alcoholhoudende dranken is enkel toegestaan in de horecagelegenheden, op het terras en in de zeer directe omgeving van je plaats.

4. Conform de wet is roken niet toegestaan in alle openbare gebouwen.

5. De recreant is verplicht aanwijzingen van of namens de directie op te volgen. In gevallen waarin de gedragsregels of RECRON voorwaarden niet voorzien beslist de directie.

Even geduld alstublieftEven geduld alstublieft